ویلچر آلومینیومی A&I (9)

فروش ویلچر آلومینیومی تاشو استاندارد

/
ویلچر آلومینیومی تاشو از جمله ویلچری است که قابلیت تا شدن را داشته و برای افرادی که بیشتر وقت خود را در بیرون منزل می گذرانند بهترین گزینه می باشد. این ویلچر در