ویلچر اکتیو یا همان ویلچر فعال یکی از انواع ویلچر اسپورت به شمار می رود که دارای بدنه سبک و چرخ های بسیار سبک، حرفه ای و بسیار نرم است.
ساختار و بدنه آن بسیار خاص و حرفه ای وکاملا ارگونومیک طراحی شده و حتی مدل ها کاملا شخصی سازی نیز شده اند به نحوی که تنها خود فرد قادر به استفاده از آن ویلچر است.

ویلچر اکتیو را می توان تحولی بزرگ در صنعت ویلچر های دستی دانست که دنیای افراد زیادی از قشر توانخواهان را متحول کرده است.

ویلچر اکتیو آلومینیومی

صادرات ویلچر اکتیو به کشور های همسایه

/
ویلچر اکتیو به ویلچری گفته می شود که به طور خاص فقط برای شما ساخته و طراحی شده باشد.بدین منظور زمانی که شما برای خرید ویلچر می روید فروشنده اندازه گیری هایتان ر
ویلچر اکتیو آلومینیومی - 5

معرفی ویلچر اکتیو یا فعال جهت خرید

/
ویلچر فعال به عنوان یکی از تجهیزات کمک حرکتی برای معلولینی که دارای محدودیت حرکتی هستند در اشکال، ساختار و اندازه های بسیاری تولید می شود. فرد معلول برای خرید و