ویلچر برقی یاماها - 4

سفارش ویلچر برقی یاماها ژاپن اصلی

/
قبل از ورود ویلچر های برقی به بازار ایران، دوستان عزیزی که به هر دلیلی با ضایعات نخاعی مواجه بودند، اغلب در انجام امورات روزانه خود به مشکل برخورده و این موضوع