ویلچر آلومینیومی اکتیو سبک واتر (3)

فروشگاه ویلچر فعال سبک حرفه ای

/
فروشگاه ویلچر فعال مدل ۱۷.۰۷N عموما دارای ویلچرهایی با نوسان قیمتی در طول سال می باشد. این نوسان عموما ر تاثیر مستقیم تغییرات نرخ ارز به وجود می آید. ویلچر فعال

صادرات انواع ویلچر فعال

/
ویلچر محصولی می باشد که کاربردهای فراوانی را دارا می باشد که نام دیگر آن صندلی چرخدار می باشد و صادرات ویلچر برقی و ویلچر فعال و ویلچر ارزان و ... به علت کیفیت