ویلچر سبک مسافرتی آلومینیومی (14)

قیمت ویلچر مسافرتی کایانگ در بازار ایران

/
قیمت ویلچر مسافرتی کایانگ در بازار ایران به عوامل بسیاری بستگی دارد.به طور مثال وزن ویلچر و کیفیت چرخ ها و مواد به کار رفته در آن خود نیز از عوامل موثر در قیمت