ویلچر سبک مسافرتی آلومینیومی (10)

قیمت ویلچر مسافرتی jts در سال 99

/
ویلچر یک ابزار کاربردی و ضروری برای کاربران آن خصوص افراد کم توان و ناتوان است که به صورت دائمی و موقتی از آن برای جابجایی استفاده می‌کند و سبب می‌شود این افراد
ویلچر سبک مسافرتی آلومینیومی (4)

خرید ویلچر مسافرتی jts با قیمت عالی

/
ویلچرها یکی از انواع وسایل پرکاربرد در بین افراد معلول، ناتوان و با کم توان هستند که به این افراد در حرکت کردن و انجام کارهای روزانه کمک می‌کنند. یکی از ان