ویلچر میرا مدل برقی در مراکز فروش ایرانی

/
ویلچر میرا، یکی از بهترین انواع ویلچرها محسوب می شود و در دو نوع مختلف دستی و برقی وجود دارند. این نوع ویلچرها برای افراد ناتوان و دارای ضایعه نخاعی در حالت و

فروش ویلچر میرا با کیفیت استثنایی

/
ویلچر یا همان صندلی چرخ دار وسیله ای است که نیروی محرکه آن نیروی دست و یا موتور الکتریکی بوده و جهت استفاده افراد ناتوان از راه رفتن می باشد. فروش ویلچر میرا با