نوشته‌ها

بالابر بیمار خودرویی (1)

پخش بالابر بیمار خودرو به صورت عمده

/
پخش بالابر بیمار خودرو به صورت عمده در نمونه های متحرک و ریلی صورت می پذیرد. هر یک از گروه های بالابر بیمار دارای معیار های مشخص و متفاوت هستند که بر اساس پیکرب