نوشته‌ها

بالابر بیمار گولد من

فروشنده بالابر بیمار تاشو مدل AMT

/
یکی از وسایل کاربردی برای جابجایی افراد مریض، معلول و بیهوش و ... در مراکز درمانی و بیمارستان ها بالابر می باشد که کمک زیادی در حمل راحت تر این افراد می کند و ا