نوشته‌ها

بالابر بیمار گولد من - 3

قیمت بالابر بیمار خانگی در بازار تهران

/
بالابر بیمار خانگی چیست؟ در مواردی که بیمار در اثر حوادث دچار ناتوانی یا کم توانی در بلند شدن، حرکت کردن و به طور کل در انجام کارهای روزمره شده است، از بالابر ب