نوشته‌ها

بالابر بیمار خودرویی (1)

تولید کننده بالابر بیمار ایرانی در تهران

/
بالابر بیمار ایرانی دستگاهی می باشد که به بیماران ناتوان یا معلول کمک می کند تا به راحتی جابه جا شوند و پرسنل بیمارستان از این وسیله برای انتقال بیماران استفاده