نوشته‌ها

ویلچر آلومینیومی اکتیو سبک واتر (3)

فروشگاه ویلچر فعال سبک حرفه ای

/
فروشگاه ویلچر فعال مدل ۱۷.۰۷N عموما دارای ویلچرهایی با نوسان قیمتی در طول سال می باشد. این نوسان عموما ر تاثیر مستقیم تغییرات نرخ ارز به وجود می آید. ویلچر فعال
ویلچر اکتیو آلومینیومی - 5

معرفی ویلچر اکتیو یا فعال جهت خرید

/
ویلچر فعال به عنوان یکی از تجهیزات کمک حرکتی برای معلولینی که دارای محدودیت حرکتی هستند در اشکال، ساختار و اندازه های بسیاری تولید می شود. فرد معلول برای خرید و