نوشته‌ها

ویلچر برقی تاشو بتا 25 - 6

صادرات ویلچر برقی مدل ایرانی

/
ویلچر یکی از تجهیزاتی است که برای توانبخشی معلولین بسیار کاربرد دارد و برای افرادی که به هر دلیلی توانایی حرکت خود را از  دست داده اند بسیار ضروری و کاربرد