نوشته‌ها

ویلچر پله رو تسمه ای New Fellow (10)

صادرات ویلچر پله رو به عراق

/
ویلچر پله رو، همان طور که از نامش پیداست اغلب برای افراد معلول و ناتوان، سالمندان نیز کاربرد زیادی دارد که از این ویلچر در ساختمان های بدون آسانسور، منازل دوب