نوشته‌ها

ویلچر برقی تاشو ایرانی - 1

صادرات ویلچر دستی تاشو ایرانی

/
صادرات ویلچر دستی تاشو ایرانی به کشور های دیگر بویژه کشور های خاورمیانه ای انجام می گیرد. انتخاب ویلچر مناسب برای فرد معلول از مهم ترین عواملی است که باید به آن