نوشته‌ها

ویلچر ایستا دستی لوو

پخش کننده ویلچر ایستا تمام برقی

/
دوستانی که به هر دلیلی با ضایعات نخاعی رو به رو می شوند، توانایی ایستادن ارادی را از خود دور می بینند. اکثر ویلچر هایی هم که در بازار موجود هستند، تنها قابلیت ح

فروش ویلچر ایستا در سطح کشور

/
ویلچر ایستا مخصوص برای بیماران ضایعه ی نخاعی می باشد این نوع ویلچر به صورت برقی کار می کند و بیمار می تواند به صورت ایستاده بایستد فروش آن در ایران کمیاب می باش