نوشته‌ها

ویلچر برقی مسافرتی اسمارت چیر آمریکا (9)

فروشگاه ویلچر مسافرتی کایانگ در تهران

/
اگر فرد استفاده کننده از ویلچر معلول یا توانخواه باشد، باید به صورت مداوم از این کالا استفاده کند و در واقع ویلچر امروزه به یکی از اعضای جدا ناشدنی زندگی توانخو