نوشته‌ها

پله رو

قیمت فروش انواع ویلچر پله رو برقی

/
گفته می شود که ویلچر پله رو برقی توسط جورج کلین که در شورای تحقیقات ملی کانادا کار کرده بود برای کمک به جانبازان مجروح در جنگ جهانی دوم ختراع شده است. صندل