نوشته‌ها

ویلچر اکتیو آلومینیومی سبک (12)

آشنایی با قیمت انواع ویلچر

/
ویلچر صندلی چرخ داری است که به افرادی که راه رفتن و حرکت برای آن ها سخت است طراحی شده و برای انجام کارهای روزانه به آن ها کمک می کند؛ ویلچرها در دو نوع دستی و م