نوشته‌ها

ویلچر برقی

محل خرید ویلچر برقی ایرانی

/
شاید در گذشته نه چندان دور حجم قابل توجهی از ویلچر های مورد استفاده توسط معلولین کم توان ذهنی و جسمی را ویلچر های معمولی تشکیل می دادند، اما خوشبختانه در س