نوشته‌ها

ویلچر اکتیو آلومینیومی (22)

خرید ویلچر آلومینیومی سبک استاندارد

/
ویلچر در واقع یک نوع صندلی چرخ دار است که به وسیله نیروی انسانی یا موتور الکتریکی به حرکت در می آید و کسانی که دچار ضایعات نخاعی شده و توانایی حرکت ندارند همچنی