نوشته‌ها

ویلچر 718 آبکروم (1)

فروشنده ویلچر آلومینیومی سبک تاشو

/
می دانیم که ابزار ها و دستگاه های مختلفی به منظور حمل و جا به جایی مورد کاربری قرار می گیرد که در اینجا در مورد ویلچر می گوییم که برای معلولین، افراد کم توان و