نوشته‌ها

ویلچر ایستا تمام برقی

واردات ویلچر ایستا برقی سوئدی

/
ویلچر ایستا برقی از جمله انواع ویلچر تولید شده به وسیله تکنولوژی نوین و بر طبق اصول ایمنی و ارگونومیک می باشد. با استفاده از این ویلچر کارا می توان برای باری دی