نوشته‌ها

ویلچر ایستا levo تمام برقی..

ویلچر ایستا برای بیماران قطع نخاعی

/
ویلچر ایستا چیست؟ شاید بسیاری از ما شناختی از ویلچر های ایستا نداشته باشیم و ندانیم خصوصیات ویلچر ایستا چیست که این وسیله را از سایر محصولات متمایز کرده است. وی