نوشته‌ها

ویلچر پله رو تسمه ای New Fellow (10)

خرید ویلچر پله رو پایار با قیمت عمده

/
افراد مختلفی همچون معلولین، بیماران حرکتی و سالمندان که به دلایل مختلفی همچون از بین رفتن کشکک زانو و مشکلات قلبی از ویلچر استفاده می کنند ویلچر های معمولی نمی